COMMUNICATION BRIDGE
BRAND ENHANCEMENT

The trend of global digital transformation stimulates the growth of prosperity in all areas of socio-economic life, leading among them is Communication Technology. Understanding the creative nature of the digital transformation process, Viet Idea prioritizes understanding and closely analyzing consumer needs in various fields, thereby offering the most optimal plan and solution for the problem. Communication stories when accompanying Vietnamese brands.

Creation   •   Growth   •   Unshaken

Sáng tạo   •   Tăng trưởng   •   Vững bền

OVERVIEW OF COMMUNICATION SOLUTIONS FROM VIET IDEA

TVC quảng cáo hay TGT – Tự Giới Thiệu là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm và là xu hướng của nhiều công ty cũng như doanh nghiệp.

Production

Lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet

Digital Marketing

Thu thập thông tin, phân tích đánh giá tin tức, đo lường giá trị truyền thông, thống kê các mẩu quảng cáo và đặc biệt đo lường được hiệu quả truyền thông trên các phương tiện

Media

Cung cấp dịch vụ đăng ký kịch bản phim, chương trình truyền hình, mua bản quyền phim (nơi mua bản quyền phim, cách thực hiện hợp đồng như thế nào, giấy chứng nhận bản quyền phim,…)

Copyright

Tăng khả năng nhận diện cho thương hiện và tác động trực tiếp tới hành vi mua hàng của người tiêu dùng.

Pos Marketing

Thúc đẩy quảng bá hình ảnh của công ty, mở rộng số lượng khách hàng tiềm năng cũng như tăng lượng khách hàng hiện có.

Event & Travel

WHY SHOULD CHOOSE VIET IDEA

Creative depth


From a multi-dimensional perspective on communication technology, ideas and content are prerequisites that we carefully refine before creating practical and humane communication products for society..

Competitive cost


Communication needs are increasingly diverse, Viet Idea opens many service packages with competitive prices to satisfy all criteria and requirements from customers and partners.

Reputation


Viet Idea provides customers with a specific process, effective and fast execution, ensuring optimal quality on each product.

Dedicated


We are committed to quality in accordance with the requirements and goals on the contract, all feedback will be recorded and processed to improve quality.

Fast reception


Any information left by customers will be handled and responded by Viet Idea team quickly.

Dedicated support


Beyond the definition of a customer, Viet Idea wishes to create a humane and sustainable value with you and your company through long-term cooperation and support.

OUTSTANDING PROJECT

OUTSTANDING EVENTS

OUTS Partner

SERVING OVER 500 CUSTOMERS IN 10 YEARS